VARMESTYRING, software

BUILD DATA

1) Hvis anden optimering benyttes skal AD-konverteren rekalibreres via "K_CNT2CENTI_K".


PROGRAMMERING

Programmeringen kan foretages "in-circuit". LCD display skal i så fald afbrydes under programmeringen.

SOURCE CODE

Findes i varme.c. Der benyttes 964 words ROM og 44 bytes RAM.

HOME