Su Doku Solver

Su Doku Solver løser 9x9 felters opgaver.

Download filen sudoku.zip , og udpak filerne sudoku.txt, sudokusolv.exe og sudokumore.exe. Filer skal placeres i samme directory.

sudoku.txt indeholder opgaven. Åben filen med Notepad og rediger således, at der skrives '0' i de blanke felter, og alle tal skal adskilles ved mellemrum, se den originale sudoku.txt.

sudokusolv.exe er programmet, der løser opgaven. Når sudoku.txt er redigeret, så start program-filen, og løsningen præsenteres i et DOS vindue.

Udskrift i DOS vindue

Programmet har indtil videre et noget rudimentært konsol-interface, beklageligvis.

Su Doku Solver er skrevet i Blodshed Dev-C++ V.4.9.9.0. For de nysgerrige er her source kode sudokusolv.cpp

Man kan spekulere på, hvorvidt en given opgave kan have flere løsninger. Det kan undersøges med programmet sudokumore.exe. Efter en løsning er fundet kan fortsættes med at lede efter endnu en løsning.

Bemærk at programmet kun kan standses ved at holde Ctrl-tast nede og derefter trykke C-tast ned indtil programmet er standset. Bemærk også, at hvis der findes flere løsninger, vil disse blive vist igen og igen.

Source kode ses her sudokumore.cpp

HOME