KALIBRERING AF TEMPERATUR-MÅLING

AD-KONVERTERING
AD-konverteringen består i at en kondensator C oplades af føler-strømmen I, og at tiden dt for opladning til spændingen dV måles af uControlleren.

Kondensatoren beskrives således:

I = C * (dV / dt)     (1)
Strømmen I er bestemt af følerens temperatur:
I = Ksensor * Tkelvin     (2)
og (1) og (2) kombineret:
Ksensor * Tkelvin = C * (dV / dt)     (3a)
omskrives til:
Tkelvin = (C * dV) / (Ksensor * dt)     (3b)
Tiden dt måles af uControlleren som at antal Nloop gennemløb af en program-stump:
dt = tloop * Nloop     (4)
kombineres nu (3b) og (4):
Tkelvin = (C * dV) / (Ksensor * tloop * Nloop)     (5a)
eller omskrevet:
Tkelvin = (C * dV) / (Ksensor * tloop) * (1 / Nloop)     (5b)
Alle konstanter kan slås sammen til een:
Kcount2grad = (C * dV) / (Ksensor * tloop)     (6a)
og med fysiske værdier indsat:
Kcount2grad = (15uF * 2.5V) / (1uA * 10uS) = 3.75 * 106     (6b)
herefter kan (5b) omskrives til:
Tkelvin = Kcount2grad / Nloop     (5c)
og udtrykt i Celsius grader:
Tcelsius = (Kcount2grad / Nloop) - 273     (5d)

D.v.s. temperaturen målt i Celsius-grader fremkommer ved een division og een subtraktion.

Den præcise værdi af konstanten Kcount2grad må findes empirisk for at tage højde for komponent-tolerancer.

Kalibreringen foretages ved en enkelt temperatur, og den absolutte fejl er uafhængig af den målte temperatur.

HOME