Projekt Data logging

BESKRIVELSE
Et program LogRS232.exe til logning af data fra et Digital Multi-meter med RS232 interface.
Data gemmes i en log-fil i text-format og præsenteres i en Y-T graf på skærmen. Tidligere gemte data kan genafspilles og vises på skærmen. Programmet sender en kommando til instrumentet tilsluttet en COM port og forventer som svar et tal på scientific format, altså f.eks. '1.234E01'. Måleområde og opsamlingshastighed kan konfigureres i LogRS232.ini filen.

KONFIGURERING
Første gang LogRS232.exe eksekveres dannes en default LogRS232.ini fil, som kan tilrettes med f.eks. Notepad.

DEFAULT LogRS232.ini FIL:

[Comms]
Port=1
IniString=1200,E,7,1

[Window]
Top=0
Left=0
Height=9000
Width=12000

[Plot]
Hours=24
Ymax=110
Ymin=-60
Rate=5
Scale=1

[DMM]
CmdString=C

[File]
Name=C:\TEMP\LOG.TMP


Forklaring:
Port		:COM port nummer (1..4).
IniString	:port initialisering (baud,parity,data-bits,stop-bits).
Top,
Left		:position af øverste-venstre hjørne af graf vindue.
Height,
Width		:størrelse af graf vindue.
Hours 		:x-akse i timer (1..48).
Ymax,
Ymin		:y-akse område (+/-10..+/-300).
Rate		:sampling interval i sekunder (5..60).
Scale		:data fra instrument er multipliceret med 'scale' i graf.
CmdString	:kommando sendt til instrument.
Name 		:navn på log fil.

PRINT AF GRAF
Når graf vinduet lukkes spørges om grafen ønskes printet. Default printerens indstillinger benyttes. Alternativt kan graf kopieres til udklipsholder med 'Alt+PrintScreen' og indsættes i et word dokument.

INSTALLATION AF PROGRAM
LogRS232_setup.zip

HOME