Alternativ Skak - Selvspillende
(følger ikke helt internationale skakregler)

Skakspillet er eksamensprojekt fra Ingeniørhøjskolen i Ballerup, oktober 2004,
efter omskrivning til applet.